msgbartop
A chronological documentation test project, nothing serious, really!
msgbarbottom

01 Feb 2007 Utskrift av port, pid og daemon navn v.h.a netstat

Posted by

netstat -nap| egrep "(0.0.0.0).*(0.0.0.0).*LISTEN" | gawk '{print $4 ":" $7}' | egrep -o ":(.*)" | cut -c 2-|sed 's/\//\:/'

Tags: , , ,

Comments are closed.