Resize of images in a folder with imagemagick

#!/bin/bash
# Hans-Henry Jakobsen
# Script som bl.a resizer bilder og legger de i rett mappe
# NB! ikke bruk originalfil da dette script sletter fila

# Sjekker at mapper eksisterer
if [ ! -d 320 ]
    then
    mkdir 320
fi
if [ ! -d 480 ]
    then
    mkdir 480
fi

for file in $(ls|grep JPG)
do
    base320=`basename $file .JPG`_Resized_320.png
    base480=`basename $file .JPG`_Resized_480.png

    convert $file -resize 320 $base320
    convert $file -resize 480 $base480

    #320px
    convert $base320 -background black \
    -font Verdana -pointsize 10 -fill black \
    -gravity center -set caption "Copyright \© 2007 Pario.no" +polaroid \
    320/$base320;

    #480px
    convert $base320 -background black \
    -font Verdana -pointsize 10 -fill black \
    -gravity center -set caption "Copyright \© 2007 Pario.no" +polaroid \
    480/$base480;

    # Sletter temp filer
    rm $base320
    rm $base480
    # Ikke bruk originalfil da den blir slettet!
    rm ${file}
done

# Ordner rettigheter
chmod g+rw 320/*
chmod g+rw 480/*
chgrp knausen 320 -R
chgrp knausen 480 -R