Generering av SSL sertificat

Dovecot og Courier-imap klager til tider på at sertifikat ikke fungerer. Da kan man kjøre følgende kommando for å lage nytt sertifikat. Kommandoen kjøres fra /etc/ssl/dovecot/

openssl req -new -x509 -nodes -days 365 -out cert.crt -keyout cert.key
cat cert.key cert.crt > cert.pem

Endre navnet på filene slik at de stemmer overns med configfilene til de respektive programmene.