Linux

Generering av SSL sertificat

Dovecot og Courier-imap klager til tider på at sertifikat ikke fungerer. Da kan man kjøre følgende kommando for å lage nytt sertifikat. Kommandoen kjøres fra /etc/ssl/dovecot/ openssl req -new -x509 -nodes -days 365 -out cert.crt -keyout cert.key cat cert.key cert.crt > cert.pem Endre navnet på filene slik at de stemmer overns med configfilene til de […]

Read More
Linux

Courier-IMAP to Dovecot Migration Script

I’ve just migrated a couple of servers from Courier-IMAP to Dovecot, and am very happy with the latter so far. I thought I’d share the courier2dovecot shell script I whipped together (based on the instructions I found in the migration how-to), for converting Courier-IMAP maildirs to Dovecot format. While the script is rather simple, it […]

Read More