msgbartop
A chronological documentation test project, nothing serious, really!
msgbarbottom

18 May 2007 Fikse rett dato på bildefil ut i fra EXIF info

Posted by

Av og til kopierer man bilder og da kan det hende bildefila får feil dato og tid for når bildet ble tatt. Kjør dette scriptet er for å rette dette igjen

find . -name *.JPG -exec jhead -ft {} \;

Kommandoen find søker recursivt alle filer som ender på JPG fra den katalogen du står i og kjører jhead kommandoen på de.

jhead henter dato og tid hentes fra EXIF infoen i bildet.

Tags: , , ,

Comments are closed.