Fikse rett dato på bildefil ut i fra EXIF info

Av og til kopierer man bilder og da kan det hende bildefila får feil dato og tid for når bildet ble tatt. Kjør dette scriptet er for å rette dette igjen

find . -name *.JPG -exec jhead -ft {} \;

Kommandoen find søker recursivt alle filer som ender på JPG fra den katalogen du står i og kjører jhead kommandoen på de.

jhead henter dato og tid hentes fra EXIF infoen i bildet.