nmap/nbtscan scan for å finne pc med åpen port

Dette scriptet scanner IP-er fra ei fil og finner ut hvem som har en spesiell port åpen.Lim inn følgende script kode i fila portLookup.sh

#!/bin/bashNETWORKTARGET=$1PORT=$2FN="port"# Scan Network Input File for active hosts saving IPS to $FNips.txtnmap -sS -p $PORT -n -iL $NETWORKTARGET -oG - | grep open | awk '/[1-9].[1-9]/ {print $2}' > ${FN}ips.txt# use nbtscan to find hostnames and generate the ip to name $FNlookup filenbtscan -f ${FN}ips.txt | awk '/[1-9].[1-9]/ {print $1 " " $2}' > ${FN}lookup.txtecho "Scan Complete"echo "Port Scanned: "$PORTNUMIPS=`cat ${FN}ips.txt | wc -l`NUMHOSTS=`cat ${FN}lookup.txt | wc -l`echo "Number of IPs Found: "$NUMIPS " See file ${FN}ips.txt"echo "Number of Netbios Names Found: "$NUMHOSTS " See file ${FN}lookup.txt"

Scriptet henter data/IP-adresser fra ei tekstfil og du angir hvilken port som skal scannes på følgende måte:

portLookup.sh tekstfil portnrportLookup.sh hosts.txt 80

Eksemplet ovenfor henter ut IP-adresser fra fila hosts.txt og scanner etter PCer med port 80 åpen.En enkel måte å generere ei slik fil kan leses på generate a list of target hosts to nmap scan/Resultatet legges i filene portips.txt og portlookup.txt