Security

nmap/nbtscan scan for å finne pc med åpen port

Dette scriptet scanner IP-er fra ei fil og finner ut hvem som har en spesiell port åpen.Lim inn følgende script kode i fila portLookup.sh #!/bin/bashNETWORKTARGET=$1PORT=$2FN=”port”# Scan Network Input File for active hosts saving IPS to $FNips.txtnmap -sS -p $PORT -n -iL $NETWORKTARGET -oG – | grep open | awk ‘/[1-9].[1-9]/ {print $2}’ > ${FN}ips.txt# use […]

Read More