md5sum av filer/bilder

For å sikre seg mot at filer er korrupt kan man benytte kommandoen md5sum

Windows

md5sum -b *.JPG > checksum.md5

Linux
Deretter kopierer man denne md5-fila til rett katalog i Linux og tester at disse filene er identisk vha MD5Sums, et grafisk Windows program.