grep etter flere ting samtidig

# ps auxww | grep "udev\|devfs" | grep -v "grep"
# cat filnavn.txt |grep "\"Name\"\|Description" > skrivere_navn_og_ip.txt