Erstatt alle forekomster av “ord1” med “ord2” i ei fil

# sed -i 's/ord1/ord2/g' filnavn