Preserve Code formatting in WordPress

WordPress har en lei tendens til å fjerne formatteringen på alle themes.
Løsningen for å vedlikeholde formatteringen er å legge/endre følgende linje i wp-content/themes/themenavn/style.css fila under code { }:

code, pre {
    white-space: pre;
}

Man må da benytte pre-taggen for å beholde formatteringen.