mount -t smbfs fungerer ikke i nyere Fedora Core versjoner

Kommanoen er byttet ut med

mount -t cifs //1.2.3.4/share /mnt/somedirectory