msgbartop
A chronological documentation test project, nothing serious, really!
msgbarbottom

21 Mar 2007 Konfigurering av lm_sensors

Posted by

Programvaren lm_sensors benyttes til å overvåke bl.a temperatur, vifter osv på hovedkortet til en pc.

Etter å ha installert lm_sensors kjører man kommandoen
sensors-detect

Følg deretter instruksjonene etter fullført script og sjekk at de nødvendige modulene er kompilert til kjerna.

Comments are closed.