Konfigurering av lm_sensors

Programvaren lm_sensors benyttes til å overvåke bl.a temperatur, vifter osv på hovedkortet til en pc.

Etter å ha installert lm_sensors kjører man kommandoen
sensors-detect

Følg deretter instruksjonene etter fullført script og sjekk at de nødvendige modulene er kompilert til kjerna.