Grub corrupt/borte eller Linux partisjon slettet

Av og til sletter man en linux partisjon før man har tenkt på eventuelle konsekvenser.

F.eks hvis man sletter en linux partisjon som tilfeldigvis inneholder grub.conf vil man ikke klare å starte Windows ved neste omstart. Da er det greit å vite at man kan klare å starte Windows på nytt selv om kommandoen fdisk /mbr ikke fungerer ved å skrive inn følgende i grub prompten:
root (hd0,0)
makeactive
chainloader +1

Man avslutter det hele med boot kommandoen.