Sjekke etter feilsendt mail (Postfix)

awk -F " " '{print $22 " "$23}' /var/log/mail.log|grep @pario|sort|uniq

awk -F ” ” betyr at separator i fila er mellomrom (” “).