Linux

qpkg erstattet av equery

Tidligere kunne man spørre om hvilket program som eier f.eks fila /etc/init.d/dhcpd vha: qpkg -f /etc/init.d/dhcpd Denne kommandoen eksisterer ikke lengre så nå må man kjøre kommandoen: equery b /etc/init.d/dhcpd

Read More