Liste opp alle prosesser som kjører på systemet, uten duplikater

# ps ahx --format=%c | sort -u